Będzie dalszy remont drogi dojazdowej do pól

Władze gminy jeszcze w tym roku chcą przeprowadzić remont kolejnej części drogi dojazdowej do gruntów rolnych między Ostrożanką a Tychowem Nowym i Tychowem Starym. Na inwestycję przeznaczono 80 000 zł.

Koszty remontu pokryje Gmina Mirzec oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, który sfinansuje 40% inwestycji (32 000 zł). Jeszcze nie znamy wykonawcy – ten, jak zawsze, zostanie dopiero wyłoniony w przetargu.

Droga, o której mowa, jest sukcesywnie remontowana. Na poprzednim etapie prac przebudowano łącznie jej 950 m, o czym pisaliśmy tutaj i tutaj. Na ten rok zaplanowano remont kolejnych 500 m. Droga ma zostać utwardzona i zyskać nowe pobocza.

Tekst: Żaneta Spadło

Fot. Sylwester Spadło