Będzie remont drogi na Kaczych Dołach? ZDP złożył nowy wniosek

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach złożył wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego o dofinansowanie remontu ostatniego odcinka drogi w Tychowie Nowym, znajdującego się na początku wsi. Decyzja zapadnie pod koniec maja.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku środki unijne pokryłyby 80% wartości inwestycji, którą oszacowano na 1 250 000 zł. Pozostałe 20% kosztów, czyli 250 000 zł, zostałyby pokryte przez powiat i gminę.

Wniosek złożono 13 kwietnia w ramach rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności
regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej, który przewiduje m.in. dotacje na budowę i remont dróg gminnych i powiatowych.

 

Tekst: Żaneta Spadło

Fot.: Małgorzata Spadło