Co dalej z drogą na Kaczych Dołach?

Pod znakiem zapytania wciąż stoi tegoroczna przebudowa ostatniego fragmentu drogi powiatowej w Tychowie Nowym, obejmującej odcinek od remizy do początku wsi. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, kiedy Rada Powiatu w Starachowicach nie uwzględniła jej w tegorocznym budżecie.

Jesienią ubiegłego roku Urząd Wojewódzki w Kielcach zdecydował, że inwestycja ta znajdzie się na liście rezerwowej inicjatyw, które starają się o dofinansowanie ze środków unijnych. Przypomnijmy, że wartość przebudowy tego odcinka drogi oszacowano na kwotę 1 250 000 zł (z czego dotacja unijna miała wynieść 625 000 zł, koszty Powiatu starachowickiego – 300 000 zł, a Gminy Mirzec – 325 000 zł). Niestety, radni powiatowi przegłosowali uchwałę o wykreśleniu tej inwestycji z projektu budżetu na 2018 rok.

Jednak mimo braku gwarancji finansowania przez Powiat, Rada Gminy w Mircu na styczniowej sesji wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego w wysokości 325 000 zł.

Rozmowy pomiędzy Wójtem Gminy Mirzec a Starostą trwają.

Tekst: Sylwester Spadło

Fot.: Małgorzata Spadło