Droga gruntowa obok Ostrożanki już utwardzona

6 grudnia dokonano odbioru drogi dojazdowej do pól między Tychowem Nowym a Ostrożanką. Odcinek drogi o szerokości 3 m i długości 450 m został utwardzony kruszywem, zyskał pobocze i zjazdy do pól. 

Nowa nawierzchnia ułatwi poruszanie się maszynom rolniczym. Koszt inwestycji w wysokości 69 906,50 zł pokrył budżet Gminy Mirzec oraz Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Wykonawcą robót była firma KRUSZYWOSORT z Radomia. O rozpoczęciu prac pisaliśmy już TUTAJ.

W budżecie Gminy Mirzec na 2020 rok przewidziano fundusze na remont pozostałego fragmentu drogi.

Tekst i fot.: Sylwester Spadło