Droga na Kaczych Dołach już gotowa

Możemy już korzystać z nowego odcinka drogi o długości 820 m, zlokalizowanego na początku wsi. Koszt jego budowy wyniósł 1 120 143,10 zł, a 25% tej kwoty pokryła kasa Gminy Mirzec. Na wyremontowanej drodze pojawiły się m.in. znaki drogowe, dwa progi zwalniające oraz przejście dla pieszych.

Te elementy na drodze nie są przypadkowe – dzięki ich uwzględnieniu projekt drogi dostał wystarczającą liczbę punktów, a tym samym uzyskał dofinansowanie niezbędne do rozpoczecia inwestycji. Podczas budowy jezdnia została poszerzona i zyskała nowe pobocza. Po jej północnej stronie pojawił się chodnik z kostki brukowej, a rowy zostały częściowo umocnione. Dzięki temu podczas opadów nie będą się obsypywać, tak jak miało to miejsce w pozostałych częściach naszej wsi (o czym pisaliśmy już TUTAJ).

Wykonawcą robót była firma PUPH GRES z Szydłowca. Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach odebrał gotową drogę 17 października tego roku.

Tekst: Żaneta Spadło

Fot.: Małgorzata Spadło