Droga powiatowa od remizy do początku wsi na liście rezerwowej

Urząd Wojewódzki w Kielcach ogłosił wyniki naboru wniosków o dofinansowanie zadań  na pierwszą edycję programu wieloletniego pod nazwą  „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Niestety, odcinek drogi pomiędzy remizą a początkiem naszej wsi znalazł się dopiero na 12. miejscu.

Oznacza to, że prowadzone obecnie prace remontowe na drodze do Ostrożanki zakończą się na krzyżówce obok strażnicy. Nie wiadomo też, czy w niedalekiej przyszłości zaistnieje szansa na zdobycie innych funduszy na remont drogi.

Tekst: Żaneta Spadło

Fot.: Małgorzata Spadło