Fundusz sołecki i zmiana granic – relacja z zebrania wiejskiego

Parking obok remizy, opłaty za śmieci i zmiana granic między Tychowem Nowym a Małyszynem – to główne sprawy, które omówiono na zebraniu wiejskim w Klubie Wiejskim NIWY w ostatni wtorek.

W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczyli m.in. wójt Mirosław Seweryn, radny Tychowa Nowego Sylwester Spadło, sołtys Jadwiga Matysek oraz zastępca kierownika referatu inwestycji w urzędzie gminy Sławomir Płaneta.

Jedną ze spraw, którą poddano pod głosowanie, była zmiana przeznaczenia środków z funduszu soleckiego na 2022 rok. Wcześniejsze ustalenia zakładały, że część pieniędzy pokryje koszty zagospodarowania terenu wokół remizy, jednak na cały cel nie starczy funduszy i obecni na zebraniu mieszkańcy jednogłośnie zadecydowali, by w pierwszej kolejności opracować projekt parkingu dla osób korzystających z budynku (obecny parking jest niewystarczający). Realizacja inwestycji wymaga jednak uregulowania własności gruntu, który stanowi własność OSP w Tychowie Nowym, dlatego do końca przyszłego tygodnia strażacy podejmą decyzję o sposobie przekazania gruntów gminie.

Podczas spotkania omówiono również wniosek części mieszkańców w sprawie zmiany granic sołectwa Tychów Nowy – chcieli, by część działek za Winklem, które obecnie podlegają pod Małyszyn, znalazły się w granicach administracyjnych naszej wsi. Zmiana granic miałaby uporządkować obecny chaos prawny – ponieważ urząd gminy nadał działkom adresy w Tychowie Nowym, do którego te grunty przylegają, ale formalnie do niego nie należą. Wobec różnych opinii, jakie pojawiły się w tej sprawie, postanowiono wypracować wspólną koncepcję nowej granicy pomiędzy naszymi sołectwami wspólnie z obecnymi na zebraniu właścicielami gruntów, których ta sprawa dotyczy.

Kolejną omawianą na zebraniu kwestią była wysokość lokalnych podatków i opłat za gospodarowanie odpadami, które w tym roku nie uległy zmianie.

Wójt przedstawił również plan inwestycji w Tychowie Nowym na 2022 rok, omówił projekt rewitalizacji Mirca i powiedział o konieczności reaktywacji działalności Gminnej Spółki Wodnej.

W trakcie spotkania mieszkańcy poruszyli też sprawę umocnienia rowów wzdłuż drogi powiatowej biegnącej przez naszą wieś, odprowadzenia wody z rowów zalewających prywatną posesję, modernizacji drogi od krzyżówki z Tychowa Nowego do Tychowa Starego (w kierunku Starachowic) oraz o planie zagospodarowania przestrzennego (w tym utworzenia nowych działek budowlanych).

Tekst: Żaneta Spadło
Fot.: Małgorzata Spadło