Fundusz sołecki pójdzie na odprowadzanie wody i szafki w remizie

Na ostatnim zebraniu wiejskim mieszkańcy Tychowa Nowego jednogłośnie zadecydowali, by fundusz sołecki na 2023 rok przeznaczyć na odprowadzenie wody z drogi powiatowej w środkowej części wsi oraz wykonanie szafek kuchennych w Klubie Wiejskim NIWY.

Kwota przyszłorocznego funduszu wyniesie 51 517,87 zł. Odprowadzenie wody będzie kosztowało nieco ponad 50 801 zł – dzięki tej inwestycji deszcze nie będą już zalewały posesji sąsiadujących z tą częścią drogi. Na wykonanie szafek kuchennych w remizie przeznaczy się pozostałe 716 zł.

Ponadto podczas zebrania wójt Mirosław Seweryn poinformował o cenach energii elektrycznej, które w tym roku znacznie wzrosły, przez co uniemożliwią oświetlanie ulic w naszej wsi przez całą noc, tak jak to niegdyś planowano. Opowiedział również o reaktywacji spółki wodnej na terenie gminy Mirzec. W trakcie spotkania wybrano dwóch delegatów do spółki wodnej z naszej wsi: Pawła Płusę i Leszka Packa.

Radny Tychowa Nowego Sylwester Spadło przypomniał obecnym na spotkaniu mieszkańcom o możliwości zgłaszania do niego spraw wymagających wyjaśnienia, interwencji lub pomocy. Poinformował, że w związku z tworzonym budżetem gminy na przyszły rok istnieje możliwość składania wniosków dotyczących naszych lokalnych spraw. On sam złoży do gminy wnioski w sprawie usytuowania słupa oświetleniowego przy ulicy Kopalnianej, budowy odcinka wodociągu przy drodze od krzyżówki w kierunku Mirca, dalszej modernizacji drogi dojazdowej do pól Tychowa Nowego i Tychowa Starego oraz utworzenia ścieżki dydaktycznej w ramach dziedzictwa kulturowego wzdłuż nieczynnych kopalni rud żelaza.

Zebranie wiejskie prowadziła sołtys Tychowa Nowego Jadwiga Matysek. Byli na nim obecni również pracownicy urzędu gminy w Mircu: Karolina Kijewska i Sławomir Płaneta.

Tekst: Żaneta Spadło
Fot.: Małgorzata Spadło