Fundusz sołecki pójdzie na teren wokół remizy

Ponad 45 640 zł z funduszu sołeckiego na 2021 rok będzie przeznaczone na zagospodarowanie terenu wokół Klubu Wiejskiego NIWY – tak zadecydowali mieszkańcy naszej wsi na wtorkowym zebraniu wiejskim.

W planach jest m.in. wyrównanie i utwardzenie terenu obok remizy – w tym budowa wjazdu do garażu na wóz strażacki oraz budowa parkingu dla samochodów. Ale jeszcze nie wiadomo, czy dostępne fundusze pozwolą zrealizować całość, czy tylko część zakładanego projektu.

Na zebraniu poruszono też wiele innych tematów. Radny Sylwester Spadło powiedział o nieudanej próbie przyłączenia terenu bloku w Seredzicach do granic Tychowa Nowego (wniosek został odrzucony przez Radę Ministrów), o wspólnocie gruntowej łąk tychowskich oraz dwóch drogach: powiatowej, biegnącej z Tychowa Nowego do Tychowa Starego, oraz o drodze pomiędzy naszą wsią a Mircem Czerwoną. Wójt Mirosław Seweryn poruszył temat kosztów wywozu odpadów komunalnych, a mieszkańcy pytali o możliwości korzystania z Klubu Wiejskiego NIWY podczas imprez.

Tekst: Żaneta Spadło

Fot.: Jacek Zając (zdj. główne), Sylwester Spadło