Fundusz sołecki pomoże mieszkańcom Winkla

W ostatni piątek w Klubie Wiejskim NIWY odbyło się zebranie na temat funduszu sołeckiego na 2020 rok. Mieszkańcy Tychowa Nowego, którzy przyszli na spotkanie, jednomyślnie poparli wniosek o kompleksowe odwodnienie drogi powiatowej na Winklu, gdzie co roku latem dochodzi do podtopień. Kwota funduszu, jaka przypadła naszej wsi na przyszły rok, wynosi 41 039 zł.

Zebranie otworzyła pani sołtys Jadwiga Matysek. Następnie przedstawiła propozycję, by przekazać fundusz sołecki na kompleksowe wykonanie odwodnienia drogi powiatowej w Tychowie Nowym. Prace byłyby prowadzone na wysokości posesji o numerach 157, 158 oraz 159.

W dalszej kolejności głos zabrał wójt gminy Mirosław Seweryn, który wyraził swoje poparcie dla tego pomysłu. Przedstawił on także informacje na temat rozwiązania Gminnej Spółki Wodnej oraz poprosił, by inne sołectwa przeznaczyły pozostałe środki z funduszu sołeckiego na odbudowę oraz przebudowę systemu melioracji na terenie Gminy Mirzec. Głos zabrał także przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza, który uzupełnił informacje dotyczące kwestii byłego funkcjonowania Gminnej Spółki Wodnej. Przedstawił też uwarunkowania wykonania zbiorników retencyjnych oraz odniósł się do tematu suszy w rolnictwie.

DSC05842

Ponieważ na zebraniu nie przedstawiono innego pomysłu na wykorzystanie funduszu sołeckiego, pani sołtys zarządziła głosowanie, w którym wszyscy zebrani poparli wniosek. Podczas spotkania mieszkańcy wsi zwrócili także uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz naprawy rowów na nowo wybudowanej drodze.

W zebraniu uczestniczył także radny Tychowa Nowego Sylwester Spadło oraz pracownicy Urzędu Gminy Mirzec.

Tekst: Sławomir Płaneta

Fot.: Sławomir Płaneta (zdj. główne), Małgorzata Spadło