Gmina dopłaci do ścieków w 2017 r.

Rada Gminy w Mircu na sesji 28 grudnia 2016 r. zatwierdziła projekt uchwały w sprawie dopłaty do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r.

Cena za odprowadzenie 1 m³ ścieków dla gospodarstwa domowego wynosi 6, 45 zł netto (6,97 zł brutto). Dla mieszkańców gminy, którzy podłączyli swoje domy do kanalizacji została ustalona dopłata w wysokości 1,67 zł netto (1,80 zł brutto łącznie z podatkiem VAT w wysokości 8%). Oznacza to, że za 1 m³ odprowadzonych ścieków również mieszkańcy Tychowa Nowego zapłacą mniej. Kwota ta będzie wynosiła 4,78 zł netto (5,17 zł brutto).