Gmina dopłaci do ścieków w 2018 roku

Gmina Mirzec dopłaci 1,67 zł netto (1,80 zł brutto) do każdego 1 m3  odprowadzanych ścieków w 2018 roku – tak zadecydowała Rada Gminy w Mircu na sesji 28 grudnia. Dopłata dotyczy wyłącznie tych gospodarstw domowych, które podłączone są do sieci kanalizacyjnej.

Uchwała Rady Gminy związana jest z poprzednią, kiedy to w listopadzie zeszłego roku  zatwierdzono taryfową cenę za odprowadzenie 1 m3 ścieków (która wyniesie 6,87 zł brutto). W związku z zastosowaną dopłatą  za odprowadzenie 1 m3 ścieków zapłacimy w 2018 roku 4,70 zł netto (5,08 zł brutto).

Jak na razie, do sieci kanalizacyjnej w naszej wsi podłączone są 152 gospodarstwa domowe, co stanowi 92,68 % wszystkich gospodarstw w Tychowie Nowym. Według danych z 31 października 2017 roku, w całej gminie kanalizację posiada 1231 posesji.

Poniższa tabela przedstawia ilość przyłączy kanalizacyjnych we wszystkich miejscowościach naszej gminy:

 

L.p.

Ilość projektowanych przyłączy [szt]  

Miejscowość

Ilość przyłączy wykonanych

[szt.]

Stan zaawansowania

[%]

1 138 Jagodne 129 93,48
2 164 Tychów Nowy 152 92,68
3 151 Tychów Stary 125 82, 78
4 148 Małyszyn 122 82,43
5 250 Gadka 193 77,20
6 436 Mirzec 322 73,85
7 132 Osiny 96 72,73
8 102 Trębowiec 74 72,55
9 36 Ostrożanka 18 50,00
Suma 1557   1231 79,06

Źródło: Urząd Gminy w Mircu

Tekst: Sylwester Spadło