Gmina Mirzec przystąpiła do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

Wojewoda Świętokrzyski zaakceptował Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec. W związku z tym w piątek 26 kwietnia Rada Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
.
Konieczność zmiany planu wynikała z potrzeby utworzenia nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną. Podczas prac nad projektem Studium, które jest podstawą do uchwalenia nowego planu miejscowego, do gminy wpływały wnioski mieszkańców o zmianę przeznaczenia ich działek.
.
Dotychczasowy plan zagospodarowania przestrzennego funkcjonował od 2010 roku. Nad projektem Studium pracowano od 2014 roku. Jego ostateczną wersję uchwalono na sesji 31 stycznia tego roku, o czym pisaliśmy TUTAJ.
.
Tekst: Żaneta Spadło
Fot.: Małgorzata Spadło