Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i stawki opłat

Przedstawiamy cennik opłat za odbiór odpadów komunalnych w gminie Mirzec w 2018 roku:

Miesięczna stawka opłaty za odpady segregowane

– gospodarstwo domowe zamieszkane przez 1 mieszkańca   – 5 zł

– gospodarstwo domowe zamieszkane przez 2 mieszkańców  – 10 zł

– gospodarstwo domowe zamieszkane przez 3 mieszkańców  – 15 zł

– gospodarstwo domowe zamieszkane przez 4 i więcej mieszkańców  – 22 zł

 

Miesięczna stawka opłaty za odpady niesegregowane

– gospodarstwo domowe zamieszkane przez 1 mieszkańca   – 9 zł

– gospodarstwo domowe zamieszkane przez 2 mieszkańców  – 18 zł

– gospodarstwo domowe zamieszkane przez 3 mieszkańców  – 27 zł

– gospodarstwo domowe zamieszkane przez 4 i więcej mieszkańców  – 36 zł

 

Terminy opłat

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnieść raz na dwa miesiące w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe.

  • do 20 lutego za miesiące styczeń i luty,
  • do 20 kwietnia za miesiące marzec i kwiecień,
  • do 20 czerwca za miesiące maj i czerwiec,
  • do 20 sierpnia za miesiące lipiec i sierpień,
  • do 20 października za miesiące wrzesień i październik,
  • do 20 grudnia za miesiące listopad i grudzień.

Opłaty można dokonać:

  • gotówką w kasie Urzędu Gminy w Mircu,
  • u sołtysa Tychowa Nowego,
  • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Mircu.

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów znajduje się w załączonym pliku:

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY MIRZEC W 2018 ROKU

 

Opracował: Sylwester Spadło