Już jest!

Ruszyła strona internetowa Tychowa Nowego. Jej celem i głównym założeniem jest rzetelne i użyteczne informowanie lokalnego społeczeństwa o wszystkim, co ważne w naszej miejscowości i w regionie.

Ma ona popularyzować naszą wieś, integrować mieszkańców oraz w przyszłości ułatwić komunikację pomiędzy mieszkańcami poprzez uruchomienie forum internetowego. Strona powinna być aktywna, zmieniać się i „żyć”. Dlatego też, oprócz stałych rubryk poświęconych historii naszej wsi, działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich i Ludowego Zespołu Sportowego, będziemy informować Was o bieżących wydarzeniach i publikować ważne komunikaty. „Linkownia” umożliwi Wam szeroki dostęp do informacji z Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego oraz różnych dziedzin życia. Na łamach portalu mieszkańcy Tychowa Nowego będą mogli zamieszczać swoje uwagi i wspomnienia, wymieniać się poglądami. Być może uaktywnią się inne osoby, które z naszą miejscowością mają związek lub kiedyś tu mieszkały.

Strona jest poświęcona i tworzona przez wszystkich mieszkańców Tychowa Nowego. Każdy może podzielić się rodzinnymi historiami, fotografiami obrazującymi jak wyglądała kiedyś nasza wieś, a także ogłoszeniami i  aktualnymi faktami z życia naszej społeczności. Wysyłajcie do nas e-maile ze zdjęciami i uwagami na adres:  admin@tychownowy.pl

Wymiana informacji i doświadczeń to największe zalety działania strony internetowej, to też pewien krok w przyszłość. Mamy nadzieję, że witryna spełni Wasze oczekiwania. Życzymy miłej lektury! 🙂

Administratorzy