Konsultacje w sprawie bloku pod lasem. Przyjdź i pomóż sąsiadom!

We wtorek 25 czerwca o godz. 18:00 w Kubie Wiejskim NIWY odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Tychowa Nowego w sprawie przyłączenia bloku pod lasem oraz terenu ujęcia wody „Trębowiec” do granic administracyjnych naszej wsi. Wasza obecność może bardzo pomóc mieszkańcom bloku w codziennym funkcjonowaniu – wystarczy, że przyjdziecie na spotkanie i wyrazicie zgodę na zmianę granic gminnych.
 .
Obecnie ten obszar znajduje się w na terenie wsi Seredzice, w granicach aministracyjnych gminy Iłża (woj. mazowieckie) – ta sytuacja generuje wiele utrudnień, np. konieczność wizyt w urzędach administracji publicznej i ośrodkach zdrowia oddalonych od miejsca zamieszkania. Z tego powodu mieszkańcy bloku oraz radny Tychowa Nowego Sylwester Spadło wystosowali prośbę o przyłączenie tego terenu do granic administracyjnych gminy Mirzec, o czym pisaliśmy już TUTAJ. Dzięki temu mieszkańcy terenu pod lasem zyskają lepszy dostęp do urzędu gminy, starostwa powiatowego, urzędu skarbowego i sądów, a także szkół i przychodni.
 .
Pomysł zyskał poparcie Urzędu Gminy w Mircu oraz Lasów Państwowych. Rada Gminy postanowiła przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Tychowa Nowego w sprawie zmiany granic. Podczas spotkania mieszkańcy zostaną poproszeni o odpowiedź na jedno pytanie: „Czy jest Pani/Pan za zmianą granic administracyjnych gminy Mirzec?”.
 .
Serdecznie zapraszamy na wtorkowe spotkanie i mamy nadzieję, że zwycięży sąsiedzka solidarność!
 .
Tekst: Żaneta Spadło
Fot.: Małgorzata Spadło