Mamy nową drogę na Krzewę

Mieszkańcy Tychowa Nowego i okolic mogą już korzystać z nowej drogi o długości 520 metrów, która znajduje się na trasie z Ostrożanki do Krzewy. Wczoraj przedstawiciele Urzędu Gminy w Mircu odebrali gotową inwestycję. Koszt remontu wyniósł 221 709,05 zł.

Na wyremontowanej drodze pojawiła się nowa nawierzchnia, pobocza i znaki drogowe. Początkowy odcinek nowej jezdni (od strony naszej wsi) przebiega nieco inaczej niż stara, wyjeżdżona droga, z której dotąd korzystali mieszkańcy Tychowa Nowego. Na etapie budowy okazało się bowiem, że Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach posiadał niespójne materiały na temat przebiegu jezdni, a wyjeżdżony fragment leżał w granicach prywatnej działki. Z tego powodu geodeci musieli wyznaczyć nowe granice tego odcinka drogi.

Mapa drogi Krzewa

Mapa Tychowa Nowego i okolic z nowym odcinkiem drogi zaznaczonym na czerwono, źródło: Google Maps

Za remont odpowiadała firma BUDROMOST ze Starachowic. Początkowo odbiór inwestycji planowano na poniedziałek 28 października, jednak – z uwagi na nieskończone pobocza – pracownicy urzędu zarządali poprawek.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia nowej drogi.

Tekst: Żaneta Spadło

Fot.: Małgorzata Spadło