Mamy nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Będzie dużo zmian

W tym miesiącu zatwierdzono nowy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec, nad którym pracowano od kilku lat. Poniżej przedstawiamy listę zmian i korzyści dla Tychowa Nowego.

Przede wszystkim nasza wieś zyska wiele nowych działek. Część działek rolnych przekształcono w działki usługowe, gospodarcze, pod zalesienie oraz w działki budowlane, co było priorytetem przy tworzeniu planu. Będzie można budować się m.in. przy Gościńcu (czyli przy drodze biegnącej od istniejącego sklepu „U Dominika” w kierunku Tychowa Starego) oraz przy drodze powiatowej przed Ostrożanką. Z kolei przy drodze biegnącej od sklepu w kierunku Seredzic, aż do istniejącej linii energetycznej wysokiego napięcia, będzie możliwa budowa zagrodowa.

Ponadto w sąsiedztwie OSP przewidziano tereny rekreacyjno-sportowe z nową drogą dojazdową. Będzie też możliwa budowa nowych tras rowerowych od Tychowa Starego do krzyżówki przy Klubie Wiejskim NIWY, wzdłuż drogi graniczącej pomiędzy Tychowem Nowym i Tychowem Starym i dalej w kierunku Krzewy oraz wzdłuż drogi oddzielającej grunty Tychowa Nowego od gruntów Mirca Czerwonej w kierunku Trębowca.

Treść uchwały i szczegółową mapę dla naszej wsi można pobrać ze strony mirzec.pl pod tym linkiem.

Radny Tychowa Nowego Sylwester Spadło komentuje: – Nowy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego daje dużo większe możliwości niż dotychczas. Mam nadzieję, że spełni oczekiwania mieszkańców naszej miejscowości i znacząco przyczyni się do jej rozwoju. Sądzę, że będzie atrakcyjny też dla osób, które wiążą swoje plany życiowe z Tychowem Nowym i gminą Mirzec, a może nawet chciałyby się tutaj osiedlić.

Prace nad zmianą planu uchwalonego w 2010 roku trwały wiele lat. W pierwszej kolejności dokonano zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy, a następnie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. W styczniu nowy plan został uchwalony przez Radę Gminy w Mircu i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, a w lutym go zatwierdzono.

Więcej informacji można przeczytać tutaj.

Tekst i fot.: Żaneta Spadło