Mamy sołtysa i radę sołecką!

Wybory na sołtysa Tychowa Nowego dobiegły końca. Naszym sołtysem ponownie została Jadwiga Matysek, na którą oddano 64 głosy. Jej konkurentami byli Paweł Płusa i Leszek Pacek, którzy otrzymali kolejno 31 i 32 głosy.

W zebraniu uczestniczyło 130 osób, co oznacza, że frekwencja wyniosła 20,4% (uprawnionych do głosowania było 637 osób). Udział w wyborach wzięło 129 osób. Ostatecznie oddano 127 ważnych głosów. W komisji skrutacyjnej znaleźli się: Stefan Figiel, Urszula Barszcz i Tadeusz Stachowicz.

Po ogłoszeniu wyników wyborów na sołtysa oddawano głosy na członków rady sołeckiej. Przewodniczym rady został Paweł Płusa. Pozostałymi członkami rady, poza panią sołtys, zostali także: Krystyna Kozieł, Jolanta Jóźwicka, Jolanta Pacek, Urszula Marlica i Leszek Pacek.

 

Tekst: Żaneta Spadło

Fot.: Małgorzata Spadło