Montaż fotowoltaiki w Tychowie Nowym dobiegł końca

Zakończył się montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Mirzec i Pawłów. W ramach projektu mieszkańcy mogli uzyskać dofinansowanie do budowy instalacji fotowoltaicznych i kolektorowych oraz montażu kolektorów do ciepłej wody użytkowej. W ten sposób w Tychowie Nowym zamontowano w sumie 6 instalacji fotowoltaicznych.

Montaż fotowoltaiki wykonywano w ramach projektu „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, współfinansowanego z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Mieszkańcy, którzy wzięli udział w projekcie, musieli pokryć jedynie 40% kosztów inwestycji. Montaż instalacji przeprowadzono u osób, które zawarły umowę z gminą na realizację odnawialnych źródeł energii i dokonały wpłat. Wnioski o udział w projekcie można było składać do czerwca 2017 roku, o czym pisaliśmy już TUTAJ

W ramach całego projektu zamontowano 273 insta­lacji fotowoltaicznych i kolektoro­wych oraz 265 kolektorów do ciepłej wody użytkowej. Najwięcej na terenie gminy Pawłów – 157 instalacji fotowoltaicz­nych, 51 kolektorowych i 187 kolektorów do c.w.u. W gminie Mirzec wykonano zaś 41 instalacji fotowoltaicznych, 24 kolektorowych i 78 kolektorów do ciepłej wody użytkowej.

Inwestycja w OZE, czyli odnawialne źródła energii, to wybór korzystny nie tylko dla naszego portfela, ale również dla zdrowia. Produkcja czystej energii pozwala bowiem ograniczyć problem smogu (więcej na ten temat TUTAJ). A wedle szacunków, oddychanie powietrzem przez rok na terenie samych Starachowic jest równoznaczne z wypaleniem 3 tysięcy sztuk papierosów rocznie, czyli ponad 8 dziennie! Instalacja fotowoltaiczna umożliwia zaś przekształcanie energii słonecznej w elektryczną, co pozwoli zaoszczędzić na kosztach energii i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Tekst: Żaneta Spadło

Fot.: Pixabay.com