Na krzyżówce będzie bezpieczniej

Na wniosek mieszkańców Tychowa Nowego na krzyżówce obok remizy mamy już poziome oznakowanie jezdni.

Pasy i trójkąty, które pojawiły się na jezdni, namalowano we wtorek 16 sierpnia. Gmina Mirzec nie poniosła z tego tytułu żadnych kosztów, bo prace zlecił i opłacił Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach.

Wcześniejszy brak oznakowania stwarzał niebezpieczeństwo kolizji, ponieważ zakręty często były ścinane przez niedoświadczonych lub nieznających tej drogi kierowców.

Tekst: Sylwester Spadło
Fot.: Małgorzata Spadło