Nowa droga gotowa

Mieszkańcy Tychowa Nowego, a zwłaszcza jego końcowej części „Winkla” już od października mogą korzystać z nowej drogi, która biegnie od głównej ulicy w kierunku lasu. 

Inwestycja polegała na wyprofilowaniu nawierzchni z kruszywa łamanego i położeniu nakładki asfaltowej o grubości 7 cm na długości 170 mb (od posesji nr 172 do 175). Wykonawcą robót była firma DROGMAS ze Skarżyska Kamiennej a rolę inspektora nadzoru pełniła firma SPIINWEST Mariusz Pająk. Kwota jak została wydatkowana przez Gminę Mirzec na realizację zadania wyniosła 32 tys. zł, z czego cześć pochodziła z Funduszu Sołeckiego miejscowości Tychów Nowy z roku 2015.

Na remont drogi czekaliśmy długo, ponieważ miała ona nieuregulowany stan prawny. Dopiero w kwietniu tego roku Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję, na podstawie której jej właścicielem została Gmina Mirzec. Dzięki temu budowa mogła być zrealizowana przez Urząd Gminy.