Podatki pójdą lekko w górę, ale poniżej inflacji

Rada Gminy Mirzec uchwaliła podatek rolny na 2023 rok. Będzie on o 13 % wyższy niż w poprzednim roku i wyniesie 147,50 zł za 1 ha przeliczeniowy gruntu gospodarstw rolnych oraz 295 zł za 1 ha gruntów, które nie stanowią gospodarstw rolnych. Zmianie ulegnie także podatek od środków transportowych i będzie wyższy o około 13%.

Pozostałe stawki podatków na 2023 rok wyglądają następująco:

 • podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,00 zł za 1 m2;
 • podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi – 5,40 zł za 1 m2;
 • podatek od gruntów pozostałych (w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego) – 0,34 zł za 1 m2;
 • podatek od gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji – 3,56 zł za 1 m2;
 • podatek od powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – 0,68 zł za 1 m2;
 • podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 22,50 zł za 1 m2;
 • podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,63 zł za 1 m2;
 • podatek od pozostałych budynków – 5,25 zł za 1 m2;
 • podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,58 zł za 1 m2;
 • podatek od budowli – 2% wartości budowli;
 • podatek leśny –71,0996 zł za 1 ha fizyczny lasu.(znacznie wyższy bo w ubiegłym roku 46,6972 zł za 1 ha)

Podobnie jak w poprzednich latach, radni zrezygnowali z możliwości wprowadzenia opłat od posiadania psów.

Tekst: Sylwester Spadło
Fot.: Towfigu Barbhuiya (Unsplash.com)