Podatki w 2022 roku bez zmian

Podatek rolny i pozostałe podatki na terenie gminy Mirzec w większości będą takie same jak w 2021 roku. Nieco wyższy będzie tylko podatek leśny. Wszystkie stawki przedstawiamy poniżej.

Oto obowiązujące stawki podatków na terenie gminy Mirzec na 2022 rok:

 • podatek rolny – 132,50 zł za 1 ha przeliczeniowy gruntu gospodarstw rolnych oraz 265 zł za 1 ha gruntów, które nie stanowią gospodarstw rolnych;
 • podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,89 zł za 1 m2;
 • podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi – 4,80 zł za 1 m2;
 • podatek od gruntów pozostałych (w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego) – 0,30 zł za 1 m2;
 • podatek od gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji – 3,15zł za 1 m2;
 • podatek od powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – 0,60 zł za 1 m2;
 • podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 19,90 zł za 1 m2;
 • podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł za 1 m2;
 • podatek od pozostałych budynków – 4,65 zł za 1 m2;
 • podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,05 zł za 1 m2;
 • podatek od budowli – 2% wartości budowli;
 • podatek leśny – 46,6972 zł za 1 ha fizyczny lasu (stawka podatku w 2021 roku wynosiła 42,7328 zł za 1 ha).

W naszej gminie nadal nie będzie opłat od posiadania psów. Zmianie nie uległ również podatek transportowy (taki sam od 2016 roku).

Tekst: Sylwester Spadło

Fot.: Żaneta Spadło