Postanowienia z ostatniego zebrania wiejskiego

35 tys. zł z funduszu sołeckiego na 2018 rok przeznaczone zostanie na uporządkowanie terenu wokół remizy strażackiej – tak zadecydowano na ostatnim zebraniu wiejskim, które odbyło się w środę 13 września w Szkole Podstawowej.

Decyzja o uporządkowaniu placu przy OSP zapadła większością głosów mieszkańców oraz Rady Sołeckiej. Będzie to wykończenie prac przy klubie wiejskim, który ma powstać przy dotychczasowej remizie do jesieni przyszłego roku. Pomysł na prace przy strażnicy wygrał z dwoma innymi: z planem zakupu 11 komputerów dla Szkoły Podstawowej oraz z możliwością rozbudowy kanalizacji do 3 nowo powstałych domów w Tychowie Nowym.

Istnieje szansa, że Gmina Mirzec dołoży do wygranej inwestycji kolejne 35 tys. zł – to jednak okaże się dopiero po przedstawieniu projektu, który także powstanie w 2018 roku.

Na spotkaniu zadecydowano także o przekazaniu 5700 zł pozostałych z tegorocznego funduszu sołeckiego na zakup drukarki i kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej.