Przyszłość remizy wciąż niepewna

Kolejny przetarg na remont naszej remizy dobiegł końca. Również i tym razem nie udało się wyłonić zwycięzcy – najniższa złożona oferta przekroczyła bowiem zaplanowany na ten cel budżet o około 300 tysięcy złotych.

Tym razem do gminy wpłynęły oferty od trzech firm z Radomia, które wynosiły kolejno: 1 218 866,84 zł, 1 228 107,53 zł oraz 1 285 502, 43 zł. Na razie nie wiadomo, czy gmina ogłosi kolejny (już trzeci) przetarg, czy też dołoży brakujące 300 tysięcy złotych.

Przypominamy, że przebudowa strażnicy na budynek wielofunkcyjny „Niwy” częściowo ma zostać pokryta ze środków unijnych, a na całość inwestycji przeznaczono 1 124 053, 82 zł (w tym 917 167,36 zł na sam remont budynku). Rozbudowa  ma odbyć się w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec”.

Tekst i fot.: Żaneta Spadło