Radni powiatu za zmianą granic gminy

Podczas czwartkowej sesji Rada Powiatu Starachowickiego jednogłośnie opowiedziała się za zmianą granic administracyjnych gminy Mirzec. Tym samym wyraziła poparcie dla pomysłu włączenia terenów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz bloku pod lasem do obszaru Tychowa Nowego.

Głosowanie przeprowadzono na XIV Sesji Rady Powiatu w Starachowicach, a uczestniczyło w nim 20 radnych. Głównym argumentem za przyłaczeniem spornych obszarów do granic administracyjnych naszej gminy okazały się spodziewane wpływy z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, które mogłyby wynosić nawet 250 tys. zł rocznie. Radni wzięli pod uwagę także utrudnienia administracyjne, z jakimi codziennie muszą sobie radzić mieszkańcy bloku. Szerzej o tej sprawie pisaliśmy m.in. TUTAJ.

Kolejnym etapem prac nad zmianą granic będzie opinia Rady Powiatu Radomskiego.

Tekst: Żaneta Spadło

Fot.: Screen nagrania z XIV Sesji Rady Powiatu w Starachowicach (31.10.2019)