Relacja ze spotkania wiejskiego

Szerokie grono mieszkańców Tychowa Nowego w dniu 13 grudnia br. wzięło udział w zebraniu wiejskim zainicjowanym przez wójta gminy Mirzec – Mirosława Seweryna, sołtysa naszej miejscowości Jadwigę Matysek oraz radnego Rady Gminy w Mircu – Sylwestra Spadło.

Zebranie dotyczyło przede wszystkim kwestii związanych z Aktualizacją Planu Odnowy Miejscowości Tychów Nowy na lata 2016-2023 . Dokument ten jest konieczny celem starania się o dofinansowanie z RPO WŚ działanie 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego”  do wniosku pn. „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec”.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn szczegółowo przedstawił aspekty związane z pozyskaniem środków zewnętrznych, które umożliwiłby kompleksowy remont strażnicy OSP w Tychowie Nowym.  Po multimedialnym przedstawieniu i omówieniu POM przez Annę Piątek i Katarzynę Kompałę (pracowników Urzędu Gminy w Mircu), mieszkańcy naszej miejscowości jednogłośnie przyjęli uchwałę za akceptacją dla Planu Odnowy Miejscowości Tychowa Nowego.

Podczas spotkania mieszkańcy zadawali także pytania dotyczące kwestii związanych z drogami gminnymi i przebudową drogi powiatowej Tychów Nowy – Ostrożanka. Informacji na ten temat udzielił wójt gminy Mirzec, zapewniając mieszkańców o tym, iż zaplanowane inwestycje drogowe w obrębie Tychowa Nowego będą sukcesywnie realizowane w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie gminy Mirzec. Dodał także, iż przebudowa drogi powiatowej Tychów Nowy – Ostrożanka zaplanowana jest na lata 2017-2019, a generalnym wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, będzie firma BUDROMOST Starachowice.