Remiza zyskuje kształt. Planowane zakończenie prac jeszcze w kwietniu

Modernizacja budynku remizy strażackiej w Tychowie Nowym dobiegła końca. Obecnie trwają prace związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej, w tym montaż mebli oraz przygotowywanie ekspozycji związanej z tradycjami górniczymi na terenie gminy Mirzec.
.
Wyposażenie obiektu to drugi, po przebudowie, etap przygotowywania budynku do roli świetlicy wiejskiej (ostatnim będzie zagospodarowanie placu wokół remizy). Na ten cel przeznaczono 123 000 zł. Wyposażenie pomieszczeń zostanie sfinansowane ze środków unijnych w ramach Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wewnątrz powstanie m.in. sala widowiskowo-koncertowa oraz sala tradycji/warsztatowa. Jednym z elementów świetlicy będzie także stała ekspozycja archiwalnych zdjęć i eksponatów poświęcona tematyce górniczej. Prace prowadzone są również w części strażackiej (wykończenie garażu i pomieszczenia socjalnego).
.
Przypominamy, że modernizację budynku realizowano w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec”. Zakończenie prac wewnątrz budynku planowane jest jeszcze w tym miesiącu.
Tekst: Żaneta Spadło
Fot.: Małgorzata Spadło