Remont drogi na początku wsi idzie pełną parą

Trwa trzeci etap przebudowy drogi na trasie Tychów Nowy-Ostrożanka, prowadzony na Kaczych Dołach. Do tej pory robotnicy wykonali podbudowę drogi, ułożyli jedną warstwę asfaltu oraz krawężnik przy północnej stronie jezdni. Obecnie układają obrzeża wzdłuż zaprojektowanego chodnika.

Ekipa budowlana poprawiła także rowy i pobocza na pozostałym odcinku drogi (od remizy do końca wsi), które uległy uszkodzeniu na skutek ulewnych deszczy, o czym pisaliśmy już TUTAJ.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z przebudowy drogi na Kaczych Dołach.

Tekst: Żaneta Spadło

Fot.: Małgorzata Spadło