Śmieci 2 razy droższe. 15 maja upływa termin składania deklaracji

Rada Gminy w Mircu zadecydowała o zwiększeniu opłat za wywóz śmieci do 16 zł miesięcznie za osobę. W związku z podwyżką do 15 maja 2020 roku w Urzędzie Gminy należy złożyć nowe, wypełnione deklaracje o wysokości opłaty za zarządzanie odpadami komunalnymi.

Wypełnione deklaracje można wrzucić do specjalnej skrzynki na parterze w Urzędzie Gminy lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP: UGMIRZEC/skrytka (w takim wypadku należy mieć wyrobiony podpis elektroniczny). Puste deklaracje w zeszłym tygodniu zostały doręczone do każdego domu przez panią sołtys. Można je również pobrać pod tym linkiem.

Podwyżka opłat za śmieci to wynik zauważalnego od kilku miesięcy wzrostu cen w całym kraju oraz rezygnacji ze świadczenia usług przez poprzednią firmę zajmującą się wywozem odpadów. Nowe stawki będą obowiązywały od 1 czerwca tego roku.

Ile dokładnie zapłacimy za wywóz śmieci?

  • 16 zł na osobę – jeżeli odpady są posegregowane, ale w danym gospodarstwie nie kompostuje się bioodpadów,
  • 15 zł na osobę – jeżeli odpady są posegregowane, a w danym gospodarstwie kompostuje się bioodpady,
  • 48 zł na osobę – jeśli w danym gospodarstwie nie segreguje się odpadów.

Jeśli dane gospodarstwo zamieszkuje więcej niż jedna osoba, cena będzie odpowiednio wyższa – np. 4-osobowa rodzina, która segreguje odpady, ale nie posiada przydomowego kompostownika, zapłaci 64 zł miesięcznie. Szczegółowy wykaz nowych cen znajduje się na stronie Gminy Mirzec tutaj.

Tekst i fot.: Żaneta Spadło