Stawki opłat oraz harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 roku

Poniżej przedstawiamy stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2017 na terenie Gminy Mirzec:

Miesięczna stawka opłaty za odpady segregowane wynosi:

 • gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 1 mieszkańca- 5 zł;
 • gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 2 mieszkańców- 10 zł;
 • gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 3 mieszkańców- 15 zł;
 • gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 4 i więcej mieszkańców- 22 zł;

Miesięczna stawka opłaty za odpady niesegregowane wynosi:

 • gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 1 mieszkańca- 9 zł;
  • gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 2 mieszkańców- 18 zł;
  • gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 3 mieszkańców- 27 zł;
  • gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 4 i więcej mieszkańców- 36 zł;

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnieść raz na dwa miesiące w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w następujących terminach:

 1. do 20 lutego za miesiące styczeń i luty,
 2. do 20 kwietnia za miesiące marzec i kwiecień,
 3. do 20 czerwca za miesiące maj i czerwiec,
 4. do 20 sierpnia za miesiące lipiec i sierpień,
 5. do 20 października za miesiące wrzesień i październik,
 6. do 20 grudnia za miesiące listopad i grudzień.

Właściciel nieruchomości uiszczą opłatę:

 1. Gotówką w kasie Urzędu Gminy w Mircu,
 2. Bezpośrednio u sołtysa miejscowości,
 3. Przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Mircu.

Urząd Gminy w Mircu przypomina osobom zalegającym z opłatą o konieczności zapłaty. W przypadku braku uiszczenia wyżej wymienionej opłaty zostaną wysłane upomnienia do osób zalegających (koszt upomnienia 11,60zł pokrywa zalegający z opłatą). Brak odpowiedzi na wezwanie będzie skutkował wszczęciem postępowania egzekucyjnego, mającego na celu wyegzekwowanie należności.

Więcej informacji na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mirzec znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.mirzec.pl (w zakładce „Gospodarka Odpadami”). Niezbędne druki i formularze dostępne są w Urzędzie Gminy w Mircu pok. nr 314 oraz na stronie internetowej.

Wszelkie wątpliwości lub uwagi można zgłaszać:
• pod nr tel. 41 276 71 80
• e-mailem: gospodarkaodpadami.mirzec@onet.pl
• lub osobiście w Urzędzie Gminy w Mircu, pokój 314

W załączniku zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2017 ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Tychów Nowy.

Odpady komunalne - 2017 rokharmonogram-2