Strażacy z OSP podsumowali ubiegły rok

W remizie OSP w naszej wsi w zeszłą niedzielę odbyło się strażackie zebranie sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności OSP w 2017 roku.

Ochotnicy z Tychowa Nowego w ubiegłym roku wyjeżdżali do pożaru w Gadce oraz zabezpieczali uroczystości obchodów 90-lecia Szkoły Podstawowej w naszej miejscowości. Uczestniczyli także w uroczystościach państwowych i gminnych oraz wykonywali prace porządkowe wokół remizy. Jednostka OSP w Tychowie Nowym liczy obecnie 32 członków i 10 druhów honorowych. Młodzieżowa Drużyna natomiast liczy 10 druhów.

W zebraniu, oprócz strażaków-ochotników, uczestniczyli także wójt Mirosław Seweryn, prezes Zarządu Gminnego OSP Tadeusz Sobczyk oraz prezes Zarządu Powiatowego OSP Edward Lipiec.

Tekst i fot.: Sylwester Spadło, Mateusz Figiel