Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na 2017r

Rada Gminy w Mircu zatwierdziła na sesji 25 listopada 2016 r. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach.

Ceny w taryfie zarówno za wodę jak i odprowadzenie ścieków nie wzrosną i pozostaną na tym samym poziomie jak w roku 2016. Cena 1 m³ dostarczonej wody dla gospodarstwa domowego wyniesie więc 3,48 zł a dla pozostałych odbiorców 3,52 zł.
Cena za odprowadzenie 1 m³ ścieków dla gospodarstwa domowego wyniesie 6, 45 zł.