Termomodernizacja szkoły wciąż pod znakiem zapytania

Kolejny przetarg na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w naszej gminie – w tym na remont Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym – zakończył się fiaskiem. Najniższa złożona oferta przekroczyła zaplanowany na ten cel budżet o blisko 98 740 zł.

W przetargu wzięły udział tylko dwie firmy z Radomia, które złożyły oferty o wartościach: 524 000 zł i 840 000 zł. Tymczasem na remont naszej szkoły przeznaczono 425 261,56 zł. Nie wiadomo jeszcze, czy gmina dołoży brakującą kwotę, czy też ogłosi kolejny, trzeci już przetarg.

Przypominamy, że termomodernizacja szkoły ma odbyć się w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, na który przeznaczono łączny budżet o wartości 3 917 222, 42 zł. Prace mają obejmować także budynek Urzędu Gminy w Mircu, Zespołu Szkół w Mircu oraz Szkół Podstawowych w Małyszynie, Tychowie Starym, Trąbowcu, Osinach i Jagodnem.

Tekst: Żaneta Spadło

Fot.: Małgorzata Spadło