Trwają rozmowy nad utworzeniem terenów rekreacyjno-sportowych

Z inicjatywy radnego, sołtysa oraz rady sołeckiej naszej wsi podjęto próby stworzenia w Tychowie Nowym terenów wypoczynkowych. Inwestycja miałaby szansę zaistnieć na działkach sąsiadujących z remizą strażacką.

Z niewielu miejsc spełniających odpowiednie warunki wytypowano działki o numerach 306, 307, 312, 313, 318, 319 i 323/2, obejmujące obszar pomiędzy terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkalną a terenami produkcyjno-usługowymi o powierzchni około 1,9 ha (zaznaczone na mapie kolorem żółtym). Obecnie prowadzone są rozmowy z właścicielami działek, bowiem nie wszyscy zgadzają się z taką koncepcją.

Wśrod licznych pomysłów na zagospodarowanie wspomnianego miejsca jest m.in. budowa miniparku z małą sceną plenerową i ławkami, wiaty grillowej, boisk do piłki nożnej i plażowej czy kortu tenisowego. Inwestycja mogłaby zostać zrealizowana dzięki zmianom przeznaczenia gruntów w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, gdzie do 17 listopada tego roku można jeszcze składać odpowiednie wnioski. Prace nad projektem miałyby szansę zakonczyć się w przeciągu kilku lat. Jak podkreślają autorzy pomysłu, głównym powodem inicjatywy jest brak w naszej okolicy terenów służących do rekreacji i wypoczynku, które dodatkowo mogłyby być wizytówką naszej miejscowości.

Podobne próby utworzenia takich terenów w naszej wsi podejmowane były już kilka lat temu, wtedy jednak zakończyły się fiaskiem. O przebiegu rozmów i prac będziemy Was na bieżąco informować.