Uchwalono podatek rolny na 2019 rok

Podatek na terenie naszej gminy w 2019 roku wyniesie 125 zł za 1 ha gruntu dla gospodarstw rolnych oraz 250 zł za 1 ha gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych – tak ustaliła Rada Gminy na piątkowej sesji.

Podstawą do obliczenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta,  która – według danych GUS – wynosi obecnie 54,36 zł za 1 kwintal. Rada Gminy obniżyła ją jednak do 50 zł za kwintal, zachowując tym samym stawkę z zeszłego roku.

Podobnie jak w latach poprzednich, także i tym razem Rada Gminy zrezygnowała z możliwości wprowadzenia opłat od posiadania psów. Uchwalone stawki podatków od nieruchomości wyglądają następująco:

 • podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,88 zł za 1 m2;
 • podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi – 4,63 zł za 1 m2;
 • podatek od gruntów pozostałych (w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego) – 0,29 zł za 1 m2;
 • podatek od gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji – 3,04 zł za 1 m2;
 • podatek od powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – 0,59 zł za 1 m2;
 • podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 19,50 zł za 1 m2;
 • podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł za 1 m2;
 • podatek od pozostałych budynków – 4,60 zł za 1 m2;
 • podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,05 zł za 1 m2;
 • podatek od budowli – 2% wartości budowli;
 • podatek leśny – 42,2356 zł za 1 ha fizyczny lasu.

Tekst: Żaneta Spadło, Sylwester Spadło

Fot.: Pixabay.com