Uchwalono fundusz sołecki na 2019 rok

Na ostatnim zebraniu wiejskim jednogłośnie podjęto decyzję w sprawie funduszu sołeckiego na przyszły rok. Kwota funduszu w wysokości 38 587 zł przeznaczona zostanie na zagospodarowanie terenu wokół remizy.

Ponato istnieje szansa, że drugie tyle dołoży Gmina Mirzec – jest to możliwe w przypadku, gdy fundusz sołecki przeznaczony zostaje na jedną inwestycję. W takim wypadku mielibyśmy do dyspozycji w sumie 77 174 zł.

Pod koniec zebrania poruszono m.in. temat modernizacji drogi pomiędzy Tychowem Nowym a Ostrożanką, a także kwestię wykopania rowów, odwodnienia, zasów wody, wykonania przepustów oraz wjazdów na posesje.

W zebraniu uczestniczyła pani sołtys, radny Tychowa Nowego, wójt Gminy Mirzec, pracownica Urzędu Gminy oraz mieszkańcy naszej wsi.

 

Tekst: Żaneta Spadło

Fot.: Małgorzata Spadło