W 2020 roku zapłacimy więcej za 1 ha gruntu

Urząd Gminy Mirzec wydał już nakazy podatkowe dla mieszkańców naszej wsi. W tym roku podatek rolny na terenie gminy wynosi 132,50 zł za 1 ha gruntu dla gospodarstw rolnych oraz 265 zł za 1 ha dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych.

Te stawki wynikają ze średniej ceny skupu żyta, która stanowi podstawę do obliczenia podatku rolnego. Według danych GUS obecnie wynosi ona 58,46 zł za 1 kwintal. Na ostatniej listopadowej sesji Rada Gminy obniżyła tę cenę do 53 zł za kwintal, jednak dla mieszkańców oznacza to podstawę o 3 zł większą w porównaniu do tej z 2019 roku (gdy radni obniżyli ją do 50 zł za kwintal).

Uchwalone przez radnych stawki podatków na 2020 roku wyglądają następująco:

 • podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,89 zł za 1 m2;
 • podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi – 4,80 zł za 1 m2;
 • podatek od gruntów pozostałych (w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego) – 0,30 zł za 1 m2;
 • podatek od gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji – 3,15zł za 1 m2;
 • podatek od powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – 0,60 zł za 1 m2;
 • podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 19,90 zł za 1 m2;
 • podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł za 1 m2;
 • podatek od pozostałych budynków – 4,65 zł za 1 m2;
 • podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,05 zł za 1 m2;
 • podatek od budowli – 2% wartości budowli;
 • podatek leśny – 42,7328 zł za 1 ha fizyczny lasu.

Indywidualnie obliczone kwoty podatku rolnego dla mieszkańców Tychowa Nowego znajdą się w nakazach dostępnych u pani sołtys.

Tekst: Żaneta Spadło

Fot.: Annie Spratt (źródło: Unsplash.com)