W gminie Iłża trwają konsultacje odnośnie zmiany granic Seredzic

Do jutra, czyli do 17 stycznia, potrwają konsultacje społeczne w gminie Iłża w sprawie włączenia terenu bloku pod lasem oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji do granic Tychowa Nowego. W Seredzicach konsultacje odbędą się po raz drugi.

Ankieta, w której mogą się wypowiedzieć również mieszkańcy bloku, dostępna jest do wypełnienia w 4 miejscach:

  • na stronie internetowej Powiatu Radomskiego TUTAJ,
  • u sołtysów wsi położonych w gminie Iłża,
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłży,
  • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu (Punkt Obsługi Interesanta).

Pełna treść ankiety jest dostępna również w treści uchwały TUTAJ (s. 4, załącznik nr 2).

Nie ma jednak pewności co do tego, czy inne organy zaangażowane w sprawę konsultacji nie podważą ich wyników. Okazuje się bowiem, że uchwała, podjęta przez Radę Powiatu Radomskiego 20 grudnia 2019, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym dopiero 31 grudnia. Zgodnie z prawem powinna więc wejść w życie po upływie pełnych 14 dni. Tymczasem 5-dniowe konsultacje społeczne rozpoczęły się 13 stycznia tego roku, czyli o 2 dni za wcześnie. Nasuwa się także pytanie, czy mieszkańcy Seredzic powinni ponownie uczestniczyć w konsultacjach, skoro dostali już taką szansę we wrześniu.

Ostatnie konsultacje w Seredzicach zakończyły się niekorzystnym werdyktem dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz mieszkańców bloku, którzy chcieli odłączenia budynku od gminy Iłża (o powodach decyzji mieszkańców Seredzic przeczytacie TUTAJ).

 

Tekst: Żaneta Spadło

Fot.: Małgorzata Spadło