W tym roku będzie 7 nowych inwestycji w Tychowie Nowym

Rada Gminy w Mircu zaakceptowała 7 nowych inwestycji w Tychowie Nowym. Każda z nich ma ruszyć jeszcze w tym roku.

Oto plany na 2022 rok:

1. Budowa odwodnienia parkingu przy szkole podstawowej w Tychowie Nowym. Przewidywany koszt inwestycji to 75 000 zł.

2. Przebudowa krzyżówki (przejścia dla pieszych) przy sklepie w Tychowie Nowym za około 50 000 zł.

3. Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do pól Tychowa Nowego i Tychowa Starego za łączną kwotę około 80 000 zł.

4. Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Wiejskiego NIWY wraz z budową nowego parkingu za budynkiem za około 140 000 zł (część kosztów w wysokości 37 000 zł pokryje fundusz sołecki Tychowa Nowego).

5. Wykonanie projektu drogi łączącej Tychów Nowy z Mircem Czerwoną za około 80 000 zł.

6. Zakup sztandaru do Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym za 10 000 zł w ramach funduszu sołeckiego.

7. Zakup nowego samochodu gaśniczego dla OSP w Tychowie Nowym za około 850 000 zł.

Łączny koszt wszystkich powyższych inwestycji to około 1 285 000 zł.

Tekst: Sylwester Spadło

Fot.: Małgorzata Spadło