Wyremontowano drogę gruntową

Na przełomie października i listopada bieżącego roku przebudowana została droga dojazdowa do gruntów rolnych Tychów Stary – Tychów Nowy. To zdecydowanie dobra wiadomość dla mieszkańców zarówno Tychowa Starego jak i Nowego. W 2015 roku rozpoczął się remont przedmiotowej drogi na odcinku 875 mb, tj. od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku Tychowa Nowego, natomiast w roku 2016 inwestycja była kontynuowana na odcinku 385 mb. W ramach przebudowy ww. odcinka wykonane zostały roboty ziemne, warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm oraz podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości 25 cm. Generalnym wykonawcą robót była firma: Transport Ciężarowy i  Usługi Sprzętowe, Kazimierz Niewczas z Tychowa Nowego. Koszt realizacji całej inwestycji wyniósł 35 tys. zł. Warto także zaznaczyć, iż niemal połowa środków przeznaczonych na sfinansowanie zadania, pochodziła z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Do kompleksowego zakończenia inwestycji, czyli połączenia drogi wojewódzkiej nr 744 z drogą gminną nr 347011 T, pozostał jeszcze do wyremontowania odcinek ok. 165 mb.