Zapadła decyzja w sprawie funduszu sołeckiego na 2022 rok

Fundusz sołecki w wysokości ponad 46 tys. zł pójdzie na nowy sztandar dla szkoły i zagospodarowanie terenu wokół Klubu Wiejskiego NIWY – tak zadecydowali mieszkańcy Tychowa Nowego na zebraniu wiejskim w poniedziałek 6 września.

Na sztandar dla Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym z nazwiskiem nowego patrona Janusza Korczaka zostanie przeznaczonych ok. 10 tys. zł. Będzie to prezent dla szkoły od wszystkich mieszkańców wsi. Reszta spośród 46 386,65 zł, które stanowią fundusz sołecki na 2022 rok, pomoże zagospodarować teren wokół remizy.

Na zebraniu poruszono też sprawy bieżące. Mieszkańcy zgłaszali m.in. potrzebę umocnienia rowu wzdłuż drogi przez wieś, zapewnienie bezpieczeństwa na drodze obok szkoły przez zamontowanie progów zwalniających oraz problem brakującego chodnika przy przystanku znajdującego się na krzyżówce. Rozmawiano też na temat ekspertyzy dotyczącej zawilgotnienia piwnic budynku Klubu Wiejskiego NIWY.

W spotkaniu – poza mieszkańcami Tychowa Nowego – uczestniczyli też wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn, radny naszej wsi Sylwester Spadło, sołtys Jadwiga Matysek oraz pracownicy Urzędu Gminy Mirzec: Sławomir Płaneta oraz Karolina Nosowicz-Kijewska.

Tekst: Żaneta Spadło

Fot.: Małgorzata Spadło