Zjazdy z kostki, a nie z asfaltu. Jest decyzja ZDP

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach oraz Gmina Mirzec poinformowały, że zjazdy do posesji po południowej stronie drogi wykonane będą nie z asfaltu, a z kostki – tak, jak pierwotnie zakładał projekt. Prace już ruszyły.

O sprawie zrobiło się głośno na początku listopada, kiedy do mieszkańców Tychowa Nowego dotarła informacja, że firma Budromost zwróciła się do Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą o zmiany w projekcie. W odpowiedzi mieszkańcy skierowali do wójta petycję o pozostawienie projektu bez zmian. Następnie Gmina Mirzec – współfinansująca projekt – przekazała pismo do ZDP. Asfaltowa nawierzchnia zjazdów nie pasowałaby bowiem do części północnej drogi, a także utrudniałaby naprawę ewentualnych awarii sieci wodociągowej i znajdujących się w zjazdach zasów czy też uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania ciężkich pojazdów.

 

Tekst: Żaneta Spadło, Sylwester Spadło

Fot.: Małgorzata Spadło