Złożono interpelację w sprawie bloku pod lasem

Radny Tychowa Nowego wystosował interpelację do wójta gminy Mirzec, w której zapytał o  działania podjęte w sprawie bloku pod lasem. Przypominamy, że zgodnie z obecnym podziałem administracyjnym blok leży na terenie gminy Iłża w województwie mazowieckim. Jego lokatorzy już półtora roku temu zgłosili chęć przyłączenia bloku do granic administracyjnych gminy Mirzec.

W czerwcu 2017 roku mieszkańcy bloku przy ujęciu wody „Trębowiec” złożyli do Urzędu Gminy w Mircu wniosek  o przyłączenie bloku do gminy Mirzec. Do tej pory odbyły się wstępne rozmowy pomiędzy wójtem gminy Mirzec a burmistrzem gminy Iłża oraz z Prezesem  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach. W spotkaniach brał udział również radny Tychowa Nowego  i przedstawiciele wspólnoty mieszkańców bloku.
 .
Ponieważ działki, na których znajduje się ujęcie wody, również leżą na terenie gminy Iłża, to już w lutym 2018 roku prezes PWiK złożył do wójta gminy Mirzec wniosek o wszczęcie procedury zmiany granic administracyjnych i przyłączenie do gminy Mirzec – poza blokiem – również całego terenu, na którym znajduje się ujęcie wody.
 .
Zmiana granic to skomplikowana procedura, ponieważ wymaga kolejno:
1) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Tychów Nowy,
2) podjęcia uchwały przez Rady gmin Mirca i Iłży,
3) zaciągniecia opinii Rady gminy w Iłży po konsultacjach z mieszkańcami Seredzic,
4) zaciągniecia opinii Rad Powiatów starachowickiego i radomskiego,
5) zaciągniecia opinii sejmików województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego,
6) zaciągniecia opinii wojewody mazowieckiego i świętokrzyskiego.
 .
Ewentualną decyzję o zmianie granic będzie mogła wydać Rada Ministrów w formie rozporządzenia. O kolejnych działaniach w sprawie bloku będziemy Was informować na bieżąco.
.
Tekst: Żaneta Spadło
Fot.: Małgorzata Spadło