Znamy już statystyki OSP za 2022 rok

W sobotę 4 marca w Klubie Wiejskim NIWY odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym. W trakcie spotkania prezes OSP Henryk Niewczas przedstawił sprawozdanie za 2022 rok. Najważniejsze informacje przedstawiamy poniżej.

Jak się dowiedzieliśmy, OSP w Tychowie Nowym liczy obecnie 31 członków – w tym 11 druhów honorowych oraz młodzieżową drużynę pożarniczą. W ubiegłym roku nasza jednostka uczestniczyła w 7 akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy Mirzec. Młodzieżowa drużyna pożarnicza wzięła też udział w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych, w których zajęła 4 miejsce. W ubiegłym roku zakupiono również samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault za kwotę 879 942 zł. Jednostka została wyposażona w 4 latarki kątowe, 3 radiostacje nasobne, 2 10-litrowe hydronetki, 2 3-metrowe węże do hydronetki, 4 noszaki do węży, 9 hełmów MDP oraz 6 ubrań koszarowych dla drużyny młodzieżowej.

Ponadto nasza jednostka OSP w geście pomocy przekazała Ukrainie 9 węży, 3 prądownice, hełm, 2 komplety ubrań specjalnych Nomex, pompę szlamową i torbę medyczną.

Natomiast w planach na 2023 rok jest doposażenie samochodu strażackiego oraz zakup umundurowania i sprzętu.

W trakcie zebrania wójt Mirosław Seweryn poinformował o dużym doinwestowaniu naszej jednostki OSP w ostatnich latach poprzez kompleksowy remont budynku remizy, zakup samochodu i planowany przetarg na wykonanie zagospodarowania terenu przy Klubie Wiejskim NIWY. Podziękował też druhom za dotychczasową działalność.

Z kolei radny Tychowa Nowego Sylwester Spadło podziękował wójtowi oraz radnym Gminy Mirzec za pomoc i wsparcie przy zakupie nowego samochodu. Omówił też planowaną budowę parkingu przy remizie, koncepcję zagospodarowania terenu wokół budynku oraz pilną potrzebę zabezpieczenia piwnic klubu przed niszczeniem.

W spotkaniu uczestniczyli też m.in. przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza, prezes Zarządu Gminnego Związku OSP Tadeusz Sobczyk, komendant gminny OSP Paweł Staszałek, sołtys Tychowa Nowego Jadwiga Matysek oraz przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Tychowie Nowym Leokadia Jagodzińska.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z zebrania:

Tekst: Żaneta Spadło
Fot.: Sylwester Spadło