Będzie pierwsza ulica z nazwą w naszej wsi

Urząd Gminy w Mircu rozpoczyna procedurę, która ma na celu nazwanie ulicy biegnącej od Kanałów do Kaczych Dołów i potocznie jest nazywanaTruskawkową. Na nazwę będą głosować mieszkańcy Tychowa Nowego w specjalnej ankiecie.

Mowa o drodze o numerze ewidencyjnym 235 w Tychowie Nowym, przy której znajdują się posesje od 4 do 7a (jeszcze nie wszystkie działki mają nadane numery). Nazwanie ulicy ma uporządkować adresy budynków i ułatwić lokalizację poszczególnych posesji – tak wynika z odpowiedzi wójta Mirosława Seweryna na interpelację radnego naszej wsi Sylwestra Spadło.

Gdy poznamy już termin konsultacji społecznych w sprawie naszej ulicy, poinformujemy o tym w osobnym poście. Ostatnio podobną procedurę wszczęto już w sprawie drogi, która biegnie z Mirca do Skarżyska Kamiennej.

Być może w przyszłości Gmina Mirzec rozważy nadanie nazwy innej drodze, która biegnie z Tychowa Nowego w kierunku Mirca Majoratu. Ale na razie jest przy niej zbyt mało budynków, by brak nazwy powodował problemy z nadawaniem numerów porządkowych.

Tekst i fot.: Żaneta Spadło