OSP uczciło strażaków poległych w Ukrainie

Dziś strażacy z OSP w Tychowie Nowym uczcili minutą ciszy poległych w wojnie 18 strażaków z Ukrainy.

To odpowiedź na apel Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka, który wezwał wszystkich strażaków do okazania solidarności z naszymi sąsiadami, od trzech tygodni zmagającymi się z atakiem wojsk rosyjskich na ich kraj. Jak podkreślił, działania ratownicze w Ukrainie prowadzone są często pod ostrzałem kul z karabinów oraz wybuchów bomb haniebnie zrzucanych na ludność cywilną.

W celu uczczenia poległych ukraińskich strażaków członkowie naszego OSP stawili się dziś rano przed remizą w pełnym umundurowaniu.

Tekst i fot.: Sylwester Spadło