Podatek rolny w 2021 r. nie ulegnie zmianie

Rada Gminy uchwaliła podatek rolny na terenie gminy Mirzec. Będzie on taki sam jak do tej pory – czyli wyniesie 132,50 zł za 1 ha gruntu gospodarstw rolnych oraz 265 zł za 1 ha gruntów, które nie stanowią gospodarstw rolnych. Zmianie nie uległ też podatek od środków transportowych (taki sam już od 2016 r.).

Pozostałe stawki podatków na 2021 r. wyglądają następująco:

 • podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,89 zł za 1 m2;
 • podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi – 4,80 zł za 1 m2;
 • podatek od gruntów pozostałych (w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego) – 0,30 zł za 1 m2;
 • podatek od gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji – 3,15zł za 1 m2;
 • podatek od powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – 0,60 zł za 1 m2;
 • podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 19,90 zł za 1 m2;
 • podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł za 1 m2;
 • podatek od pozostałych budynków – 4,65 zł za 1 m2;
 • podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,05 zł za 1 m2;
 • podatek od budowli – 2% wartości budowli;
 • podatek leśny – 42,7328 zł za 1 ha fizyczny lasu.

Podobnie jak w poprzednich latach, radni zrezygnowali z możliwości wprowadzenia opłat od posiadania psów.

Ponadto do 31 grudnia 2020 roku obowiązuje uchwała, na mocy której mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w gminie Mirzec mogą ubiegać się o zwolnienia od podatku od nieruchomości. Wystarczy, by w tym celu wykazali pogorszenie się płynności finansowej w związku z pandemią COVID-19.

Tekst: Sylwester Spadło

Fot.: Małgorzata Spadło