Powstała Młodzieżowa Rada Gminy Mirzec

W roku 2015 powstała grupa inicjatywna, której celem było doprowadzenie do powołania Młodzieżowej Rady Gminy Mirzec. Odbyło się wiele spotkań z uczniami, na których obecni był wójt gminy oraz rzecznik młodzieży Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.  W maju i czerwcu 2016 roku trwały prace nad statutem MRGM, Rada Gminy przyjęła  uchwałę o utworzeniu MRGM na sesji 28 czerwca br. Wybory zostały zarządzone na dzień 16 października 2016.

W wyniku przeprowadzonego głosowania radnymi Młodzieżowej Rady Gminy Mirzec w I kadencji 2016-2018 zostali:
1) sołectwo Gadka: Natalia Bogucka, Natalia Scibisz;
2) sołectwo Jagodne: Aleksandra Sieczka;
3) sołectwo Małyszyn: Mateusz Bonio, Malwina Protasiewicz;
4) sołectwo Mirzec I i Mirzec II: Aleksandra Barszcz, Zuzanna Gieras, Piotr Serafin, Piotr Spadło;
5) sołectwo Osiny: Weronika Duralska, Natalia Łyżwa;
6) sołectwo Trębowiec: Jarosław Gieras, Filip Krasiński;
7) sołectwo Tychów Nowy: Aleksandra Pacek;
8) sołectwo Tychów Stary: Eryk Strzelec.

W dniu 9 listopada odbyła się sesja inauguracyjna, na której radni zostali zaprzysiężeni, otrzymali zaświadczenia oraz wybrali przewodniczącego, którym został Filip Krasiński. Na kolejnej sesji, która odbędzie się 14 grudnia zostanie dokonany wybór wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady.

Aleksandrze Pacek życzymy wielu ciekawych pomysłów oraz sukcesów w pracy na rzecz naszej miejscowości oraz całej Gminy Mirzec.